Taiji Quan & Qi Gong

Asbl l'Art du Chi-BW-Bxl

Adresse: 9, Jacques Pastur (Rue) to 1410 Waterloo
Téléphone: 067 33 15 50

Ecole "Shengming zhe lu" taiji Quan et Qi Gong 生命之路

Adresse: 21, Maréchal Ney (Av.) to 1410 Waterloo
Téléphone: 0475 75 86 32 ou 02 375 45 88

Taiji quan Qi Gong asbl

Adresse: 5, Henri Rolin (Bld) to 1410 Waterloo
Téléphone: 0495/92.86.18 ou 02/381.28.71
Syndiquer le contenu