Vreemdelingen

De dienst zal gesloten zijn:


woensdag 21 juli 2010 (Nationale Feestdag) - maandag 27 september 2010 (Feest van de Franse Gemeenschap) - maandag 1 en dinsdag 2 november 2010 (Allerheiligen) - woensdag 10 november 2010 vanaf 14.30 uur en donderdag 11 november 2010 (Wapenstilstand).

Open van maandag tot vrijdag, van 8 tot 11.30 uur, op maandag en woensdag van 13 tot 16 uur. Voor inschrijvingen dient men zich 's ochtends aan te melden voor 11 uur en op maandag- en woensdagnamiddag voor 15 uur.

! Du lundi 19 juillet 2010 au mercredi 18 août 2010, les permanences de l'après-midi sont suspendues

U wenst u te vestigen in Waterloo en u komt van:

  • een andere Belgische gemeente:

Breng de identiteitskaart mee van alle personen die u wenst in te schrijven, uw trouwboekje of gezinsboekje, uw arbeidsvergunning of uw beroepskaart. Eventueel ook nieuwe pasfoto's.

  • een lidstaat van de Europese Unie:

Breng uw identiteitskaart of paspoort mee, 5 recente pasfoto's, een attest van tewerkstelling (2 exemplaren), 2 kopieën van uittreksels uit het huwelijksregister en van geboorteattesten van alle gezinsleden (voorzien van de apostille of gelegaliseerd*, afhankelijk van het land van oorsprong van het document), 2 kopieën van het huurcontract.
* Raadpleeg de lokale Ambassade van België

  • een land dat geen lid is van de Europese Unie:

Breng uw paspoort mee, uw arbeidsvergunning, 5 pasfoto's, uw internationaal rijbewijs, uittreksels uit de huwelijksakte, de geboorteakte (voorzien van de apostille of gelegaliseerd* (afhankelijk van het land van oorsprong van het document), en 2 kopieën van het huurcontract.
* Raadpleeg de lokale Ambassade van België
 
Contact:

Adres: François Libertstraat 28
Tel.: 02/352.98.94 – 02/352.98.95