Schepen van Werkgelegenheid

Schepen van Werkgelegenheid

In de loop van het jaar organiseert de Schepen van Werkgelegenheid verscheidene acties om werkzoekenden te begeleiden en informatie te bezorgen.

La Maison de l’Emploi

Eind 2005 begon het nieuwe "Maison de l'Emploi" te functioneren. Het is een soort lokaal kantoor van de Forem. Er wordt niet alleen steun en informatie gegeven aan werkzoekenden, maar ook aan werkgevers, studenten, werknemers, ... Ook alle diensten van de gemeente die zich met werkgelegenheid bezighouden, vinden er onderdak.

Dit dossier is het resultaat van nauwe samenwerking tussen talrijke partners, zoals de Gemeente Waterloo, het OCMW van Waterloo en de Forem.

Het adres: Chaussée de Bruxelles 436

De Schepen van Werkgelegenheid voert diverse specifieke acties

Internetopleiding

Op regelmatige tijdstippen krijgen de werkzoekenden de kans een internetopleiding te volgen.

 Acties voor studenten

"Als de 1ste werkdag in een bedrijf" is een informatiesessie voor leerlingen van het 6de jaar secundair in de scholen van Waterloo. De studenten staan er rechtstreeks in contact met de bedrijfsleiders.

Telefoon: 02/352.99.63
2e verdieping
Van 8 tot 11.30 uur

Trefwoorden :